KotiUutisetTOP 5: Terveen parisuhteen tärkeimmät kivijalat

TOP 5: Terveen parisuhteen tärkeimmät kivijalat


Olipa kyseessä sitten elämäsi ensimmäinen seurustelusuhde tai takana on jo useampia suhteita, niin toimivan parisuhteen tärkeimmät kivijalat pätevät kummassakin tilanteessa.

1. Avoin kommunikointi

Yksi terveen suhteen tunnusmerkeistä on kyky kommunikoida avoimesti. Molempien pitäisi pystyä puhumaan tunteistaan ​​ja oppia sen kautta tuntemaan toisiaan.

Mikäli on vaikeaa jakaa todellisia tunteita toisen kanssa, niin se voi tarkoittaa, että luottamusta on rakennettava. Tunteiden hillitseminen voi tarkoittaa, että emme ole varmoja, miten toinen henkilö reagoi, tai taustalla voi olla tuomituksi tulemisen pelkoa. Hyvin usein, varsinkin uudessa suhteessa, se tarkoittaa, että opimme edelleen kommunikoimaan tehokkaasti toistemme kanssa.

Kommunikaatiosta voi kuitenkin tulla epäterveellistä, kun toinen parisuhteessa tuntee tarvetta vaikuttaa toisen ajatuksiin tai käyttäytymiseen. Tällöin rajojen asettaminen voi olla hyödyllistä. Tarpeiden ilmaiseminen ja rajojen nimeäminen ovat vain kaksi esimerkkiä, ja terveessä suhteessa rajoja kunnioitetaan.

Parisuhde, mies ja nainen, ajatukset, erikoinen, fetissi

2. Kuuntelu ja kuunnelluksi tuleminen

On tärkeää, että joku kuuntelee meitä ja tulee myös kuulluksi. Terveessä parisuhteessa kummallekin pitäisi olla helppoa ottaa esille asioita, joilla ilmaista itseään ja toista kuunnellakseen. Vaikka kaikki keskustelut eivät tule olemaan helppoja, molempien kumppanien pitäisi tuntea, että heitä kuullaan.

Kun henkilön tunteet tai tarpeet jätetään huomiotta tai niitä ei kunnioiteta, suhde voi kärsiä. On tärkeää, että molemmat osapuolet jättävät tilaa toiselle. Kompromissien teko ja jatkuva kommunikointi ovat avainasemassa kummankin tunteiden, tarpeiden ja arvojen kunnioittamisessa.

Kompromissien ei pitäisi kuitenkaan aina olla yksisuuntaisia. Jos kumppani ei kunnioita toista aktiivisesti, jättää huomiotta tai alentaa toista, niin se on loukkaavaa. Näin käyttäytyvät kumppanit saattavat myös suhtautua toisen ajatuksiin tai tunteisiin halveksuvasti.

3. Toiminta erimielisyyksien kautta

Erimielisyydet ja ristiriidat ovat normaaleja missä tahansa suhteessa. On tavallista, että erilaiset mieltymykset, uskomukset ja arvot ovat tärkeitä. Joissakin tapauksissa konflikti voi olla merkki siitä, että suhteen on muututtava. Usein pariskunnat, jotka jättävät riidat huomiotta tai jopa välttävät niitä, ovat vaarassa kohdata lisääntyneitä jännitteitä ja tyydyttämättömiä tarpeita. Parien tapa reagoida riitaan on kuitenkin tärkeämpää kuin itse konflikti.

Erimielisyyksien käsitteleminen puhumalla ja suhtautumalla kunnioittavasti toiseen on tärkeä osa mitä tahansa suhdetta: olipa kyse sitten ystävän, perheenjäsenen tai toisen tärkeän ihmisen kanssa. Emme voi olettaa, että joku toinen näkee ongelman meidän näkökulmastamme.

Mikäli riidat kärjistyvät ja niiden käsittely tuntuu vaikealta vaikealta ratkaista, se voi joskus saada meidät pelkäämään eri mieltä olevia kumppaneitamme. Tämä voi laukaista kumppanissa vihaa, tai jopa väkivaltaa. Kumppanit voivat sortua toisen henkilön vähättelyyn erimielisyyksien aikana. Nämä kaikki ovat merkkejä siitä, että saattaa olla aika hakea tukea muualta.

4. Keskinäinen läheisyys

Terveet romanttiset suhteet antavat tilaa ja molemminpuolista kunnioitusta suhteen läheisyydelle. Kumppanit pystyvät asettamaan terveet rajat ja puhumaan avoimesti emotionaalisista ja fyysisistä haluista sekä siitä, miltä se näyttää heidän suhteensa. Tämä vaatii huomiota ja jatkuvaa kommunikointia terveissä ihmissuhteissa.

Läheisyys voi olla jopa stressaavaa nautinnollisuuden sijaan, mikäli kummatkin osapuolet ovat haluttomia kertomaan tunteistaan. Tällöin jompi kumpi tai molemmat ovat huolissaan siitä, että toinen ei kuuntele tai välitä ja pelkäävät ottaa asioita puheeksi.

Mikäli toisen kumppanin tarpeet ja toiveet jätetään huomiotta tai hänet ”työnnetään” tilanteisiin, jotka ovat järkyttäviä tai ei-toivottuja, on se merkki väärinkäytöksestä.

5. Luottamus

On tärkeää ylläpitää ihmissuhteita romanttisten suhteidemme ulkopuolella, jotta meillä on vahva tukijärjestelmä. Terveissä ihmissuhteissa ihmiset luottavat toisiinsa. Luottamus on sitä, että tietää mitä toinen sanoo. Se voi myös tarkoittaa, että jokainen suhteessa oleva henkilö voi vapaasti viettää aikaa muiden ihmisten, kuten ystävien ja perheen kanssa.

Suhteesta voi tulla vahingollinen, jos toinen henkilö tuntee mustasukkaisuutta joka kerta, kun hänen kumppaninsa puhuu muiden ihmisten kanssa tai viettää aikaa heidän kanssaan.

Mikäli kumppani syyttää toista jatkuvasta flirttailusta tai käskee kumppaniaan olemaan puhumatta toiselle henkilölle tai olemaan vuorovaikutuksessa hänen elämässään, nämä voivat olla merkkejä väkivaltaisesta käytöksestä ja epäluottamuksesta. Tämäntyyppinen käyttäytyminen voi johtaa eristäytymisen tunteeseen ja masennuksen tai ahdistuksen oireisiin.

Lähde: Coloradon yliopisto
Kuvat: Unsplash, Pixabay

Syntinen syyskuu! Klikkaa ja tutustu huikeisiin pakettitarjouksiin!
SUOSITUIMMAT